Asuntohakemus

 • Hakijoita verrataan keskenään asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella ja asunnot vuokrataan asuntoa eniten tarvitseville.
 • Etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat pienituloisimmat hakijat.
 • Maksuhäiriömerkinnät eivät välttämättä aina ole asunnon saannin este. Mikäli asuntoa tarjotaan, vaikuttavat maksuhäiriömerkinnät kuitenkin vuokrasopimuksen ehtoihin ja vakuuden määrään.
 • Asuntoa ei myönnetä  ruokakunnalle, jolla on hoitamattomia vuokravelkoja meille tai muille vuokranantajille.
 • Asuntohakemus, täytettävä (doc) ja tulostettava asuntohakemuslomake (pdf), toimitetaan joko sähköpostilla, postitse tai tuodaan toimistoomme. Tarvittaessa toimitamme hakemuksen asiakkaalle postitse. 
 • Voit myös vaihtoehtoisesti täyttää ja lähettää asuntohakemuksen tämän sivun alaosan verkkolomakkeella.
 • Asuntohakemus on voimassa 3 kk. Mikäli hakemuksen voimassaolon aikana sopivaa asuntoa ei ole löytynyt, voit uudistaa hakemuksen puhelimella tai sähköpostilla. Hakemuksen uusiminen on aina hakijan vastuulla. Uutta hakemusta ei tarvitse tehdä, jos olosuhteissasi ei ole tapahtunut muutosta.
 • Asuntoa tarjotaan hakijalle puhelimella tai sähköpostilla mikäli asukasvalinnan perusteet täyttyvät.
 • Takuumaksu on sama kuin yhden kuukauden vuokra. Ennen avainten luovutusta tulee olla sekä takuumaksu että ensimmäisen kuukauden vuokra maksettuna.
 • Tarkistamme kaikkien täysi-ikäisten asunnonhakijoiden luottotiedot Intrum Luottotietopalvelusta ennen asuntotarjouksen tekemistä.
 • Täyttäkää hakemukseen ehdottomasti kaikkien asumaan tulevien tiedot.
 • Perustele aina asunnon tarpeesi ”muut asunnon tarpeeseen vaikuttavat seikat” -kohdassa mikäli asunnon tarpeesi ei selviä muutoin hakemuksestasi.
 • Haettava huoneisto-kohtaan voit laittaa myös toivomuksen asuntoalueesta tai talosta, mutta tämä voi kuitenkin hidastaa asunnon saantia.

Liitteet tulee toimittaa viimeistään ennen vuokrasopimuksen tekemistä.

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta.
 • Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta (verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta, kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu).
 • Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk).
 • Raskaustodistus
 • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
 • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
 • Luotonantajan todistus veloista
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) 
 • Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä.
 • Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen.
 • Jos asuntosi on asuinkelvoton, syy on osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä.
 • Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmenevät veroselvityksestä.
 • Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asuinkiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.
 • Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
 • Mikäli haluat perustella asunnontarvettasi muilla seikoilla, liitä hakemuksesi tueksi erillinen liite (esim. lääkärinlausunto tai lasten huollosta/tapaamisoikeudesta tehty sopimus).
 • Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.
 • Jos asunnontarve on suuri, kannattaa merkitä haun kohteeksi kaikki kunnan asuinalueet. 

Asuntohakemus (täytettävä tai tulostettava lomake) toimitetaan joko sähköpostilla, postitse tai tuodaan toimistoomme. Voit myös täyttää ja lähettää alla olevan lomakkeen.